KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) iş merkezi “Kesklinna linnaosa, Viru väljak 2, 10111 Harju maakond, Tallinn, Estonia” adresinde bulunan Gurulize OÜ (Sicil Numarası 16643728) (“Gurulize”) ile www.mygurulize.com (“Site”) isimli internet sitesinde yer alan içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler (“Danışan”) olarak,) arasında akdedilmiştir.

1.2. Gurulize ve Danışan tek tek “Taraf”, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. Site: www.mygurulize.com web sitesinde Danışmanla Danışanları bir araya getirmek suretiyle, çevrimiçi hizmet sunan internet sitesidir.

2.2. Danışan: Sitede hesap oluşturarak Danışman tarafından sunulacak çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

2.3. Danışman: Site üzerinden uzmanlığını sunduğu resmî belgeler (sertifika, diploma vb.) ile belgelemiş olan ve Site aracılığıyla çevrimiçi ortamda bir araya geleceği Danışan’a çevrimiçi danışmanlık hizmeti verecek kişilerdir.

2.4. Danışmanlık Hizmeti: Danışman ile Danışan’ın site aracılığıyla bir araya gelmesi suretiyle sunulacak olan çevrimiçi danışmanlık hizmetini ifade etmektedir.

2.5. Üyelik Şartları: Detayları Sözleşme’nin 8. Maddesinde belirlenen ve Danışan’ın Site’de üye olarak uygulamadan faydalanabilmesi için taşıması gereken şartları ifade etmektedir.

2.6. Danışmanlık Paketi/ Eğitim Destek Paketi: Danışan’ın belirli bir Danışman ile gerçekleştireceği, kendisine uygun ücretlendirme opsiyonları kapsamında seçtiği Gurulize Danışmanlık paketlerini ifade etmektedir.

2.7. Danışmanlık Seansı/ Seans: Danışmanlık Hizmeti kapsamında, Danışman ile Danışan’ın Site üzerinden gerçekleştirdikleri online birebir görüşmeyi ifade etmektedir.

3. KONU VE AMAÇ

3.1. İşbu Sözleşmenin konusu Danışan’ın Site aracılığıyla Danışmanlık Hizmeti almaya başlaması ile Gurulize ve Danışan arasında kurulacak olan ilişkiye ilişkin şartlar ve Gurulize’ın sunacağı Site hizmetine dair detayların belirlenmesidir.

4. SÖZLEŞME SÜRE VE KAPSAMI

4.1. İşbu Sözleşme Danışan’ın Site’yi üye olarak kullanımına başlanmasıyla birlikte uygulanmaya başlar ve kullanıma devam edildiği müddetçe devam eder.

4.2. Danışan’ın hesabının kapanması/kapatılmasıyla birlikte Sözleşme sona erer.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Site, www.gurulize.com üzerinden kendi çevrimiçi danışmanlık platformunu oluşturmak isteyen Danışanlara teknik destek ve iş büyütme konularında danışmanlık hizmeti veren Danışmanları çevrimiçi olarak bir araya getiren aracılık faaliyeti yürütmektedir.

5.2. Site hizmetlerinden faydalanmak üzere üyeliğini başlatan Danışan, Danışman ile arasında kurulacak olan ilişki kapsamında işbu Sözleşme’de belirtilen şartları kabul etmektedir.

5.3. Taraflar, Gurulize’ın Site hizmeti kapsamında aracılık hizmeti sunduğu ve Danışman tarafından Danışan’a sağlanacak Danışmanlık Hizmeti konusunda herhangi bir hak veya yükümlülüğü olmadığını kabul ve beyan ve taahhüt ederler.

5.4. Danışan, Site içeriklerinin mevcut hali dışında eksik veya hatalı olduğundan bahisle herhangi bir talepte bulunamazlar.

5.5. Danışan istediği zaman hizmet aldığı Danışman’ı değiştirebilecek, Site üyeliğini sonlandırabilecektir.

5.6. Gurulize’ın Sitedeki her türlü içeriği veya uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme, silme ve kaldırma hakkı saklıdır.

5.7. Danışan’ın Danışmanlık Seansı randevusu alabilmesi için öncelikle ilgili ücretin ödenmiş olması gerekmektedir.

5.8. Site üzerinden yapılacak her türlü bilgi, dokuman, hizmet, yazı, ifade ve benzeri paylaşımlarla ilgili sorumluluk bu paylaşımları yapan Danışan veya Danışman’a ait olup içerikler hakkında Gurulize’ın denetim veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9. Gurulize Site’nin uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme veya bakım gibi faaliyetlerin gerçekleştirileceği durumlarda hizmeti geçici olarak durdurabilecektir.

5.10. Danışan, randevu saatlerine riayet etmemesi halinde ücret iadesi söz konusu olmayacaktır. Bu bakımdan geç kalan veya randevuya katılmayan Danışan ek süre veya ücret iadesi ya da sair bir talepte bulunamayacaktır.

5.11. Danışan randevusunu ancak en geç randevu saatinden 24 saat önce yazılı olarak bildirirse iptal edebilecektir. Başka herhangi bir sebeple iade mümkün olmayacaktır.

5.12. Uygulamada yer alan hizmet özellik bilgileri ile fiyat bilgilerinde hata olduğu takdirde Gurulize gerekli bilgilendirmeyi yaparak düzeltme yapılmış bir biçimde güncelleme veya hizmet iptali hakkına sahiptir.

5.13. Danışman sözleşme karşılığı ödenecek ücretlerin kendi nam ve hesabına kabul edilmesi için Gurulize’ı yetkilendirmiş olup ödemelerin Gurulize’a yapılmasıyla birlikte Danışan’ın ödeme borcu sona erecektir. Ödeme işlemleri bakımından Gurulize tercih ettiği bir ödeme hizmet sağlayıcı ile çalışmak hakkında sahiptir.

5.14. Danışanlar, Sitede yer alan farklı Danışmanlık Paketlerini satın alabilecektir. Danışmanlık Paketi ücretleri Site’de duyurulacak olup her Danışman için farklılık gösterebilir ve Gurulize bu ücretlerin değişim hakkını saklı tutar.

5.15. Danışmanlık Paketi süresinin dolmasıyla birlikte, kullanılmamış olan tüm seans hakları geçersiz olacaktır. Danışmanlık Paketi alan Danışanlar, seansları randevu saatlerine göre istedikleri aralıklarla kullanabilirler. Ancak seansların belirlenmesi hususunda Danışman’ın müsaitlik durumunun ve Danışan’ın ihtiyaçlarına bağlı olarak Danışman tarafından uygun görülecek seans sıklığı belirleyici olacaktır. Taraflar, bu konuda Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen şartlara uyacaklarını ve Gurulize’ın seans sıklığı bakımından herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, konunun Danışman ile Danışan arasında ortaklaşa olarak belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şüpheye mahal vermemek adına, Danışman’ın üst üste talep edilen seansları (Örn. Birkaç gün aralıklarla seans talep edilmesi veya bir hafta içerisinde birden fazla seans talep edilmesi) reddetme hakkı bulunmaktadır. Danışan bu sebeple uğrayacağı seans kayıplarından Gurulize’ı veya Danışman’ı sorumlu tutamaz.

5.16. Danışan, Danışmanlık Paketi kapsamında alınacak randevularda, en geç Danışmanlık Paketi süresinin dolmasından itibaren yedi gün sonrasına randevu alabileceğini ve Danışmanlık Paketi süresi sonrasına alınan Seans randevularında değişiklik yapılamayacağını ve iptal edilmesi halinde herhangi bir iade alınamayacağını kabul eder.

5.17. Danışmanlık Paketi, süresi içerisinde kullanılmaması halinde Danışan, süre bitiş tarihinden itibaren Seans haklarını kaybedecektir. Danışan, bu şekilde bir hak kaybı olması halinde randevusu alınmamış Seanslar için herhangi bir hakkı doğmayacağını, randevusu alınmayan Seanslara ilişkin olarak ödenen Danışmanlık Paketi ücretlerinin kendisine geri ödenmeyeceğini kabul ve beyan eder.

6. SİTE HİZMETLERİ

6.1. Danışman’lar tarafından sağlanacak olan hizmetin kalitesi veya niteliğine ilişkin Gurulize tarafından garanti veya nitelik vaadi verilmemekte olup böyle bir gerekçe ile Gurulize’a sorumluluk yöneltilemez. Danışman’ın kusuru sebebiyle Danışmanlık Hizmeti sırasında doğan zararlarda Danışman bizzat sorumlu olup Danışan’ın Gurulize’a herhangi bir gerekçeyle rücu etme hakkı bulunmamaktadır.

6.2. Gurulize’a ait Site içinde yayımlanan Danışman bilgileri bizzat Danışman’lar tarafından doldurulmakta olup Gurulize’ın bilgilerin doğruluğu veya güncelliği hakkında bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bilgilerin güncel ve doğru hali bildirildiği takdirde gerekli değişiklikler gecikmeksizin yapılacaktır.

6.3. Danışmanlar tarafından verilecek tavsiye, yönlendirme, öneri veya benzeri davranışlardan hiçbir şekilde Gurulize sorumlu değildir.

6.4. Gurulize kullanmış olduğu yazılımların güvenliği açısından her türlü tedbiri almayı ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmektedir. Ancak doğası gereği internet bağlantılı yazılım ve servisler için %100 bir güvenlik sağlanamayacak olması sebebiyle herhangi bir kusurun olmadığı örneğin mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma halleri gibi Gurulize’ın inisiyatifi dışında gerçekleşen- durumlarda Gurulize’ın sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.

6.5. Danışman’ın Siteye hizmet sunmaktan vazgeçmesi halinde, Danışan, ödemiş olduğu meblağ tutarında kendisine para iadesi yapılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Danışan, bu Site’yi sadece kişisel kullanımı için ziyaret edeceğini, görüntüleyeceğini ve kullanacağını, bunun haricinde Site’nin sayfalarını hiçbir suretle kopyalama hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. Danışan bu Site’de yayınlanan bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgileri almayacağını ve başka kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağını, yüklemeyeceğini, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini veya başka bir şekilde dağıtmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.8. Danışan Site’nin kaynak kodlarına erişim sağlamayı denemeyeceğini veya herhangi bir şekilde Site’yi kopyalamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Bu Site’nin içeriği ve yazılımı, Gurulize’a aittir ve telif hakkı korunmaktadır. Site sayfalarına kanuni telif hakkı uyarısı ve çeşitli tanıtma yazıları konulmuştur. Bu uyarı ve yazıların silinmesi veya kaldırılması yasaktır.

6.9. Danışan, Site’yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Gurulize’ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Danışan’a aittir.

6.10. Danışan, Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.11. Danışan, Gurulize’ın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.12. Danışan, Site’ye ilişkin hesap bilgilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu, hesap bilgilerini bir diğer üçüncü kişi veya kişilerle paylaşmayacağını ve hesabına bilgisi dahilinde bulunmayan bir giriş olduğunu tespit ettiği takdirde derhal Gurulize’ı bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13. Danışan, Site’yi başka bir internet sitesine bağlanmak amacıyla ya da Site’ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, Site’yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

7. DANIŞMANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Danışman vereceği danışmanlık hizmeti süresince T.C. Kanunları uyarınca hareket etmeyi taahhüt etmektedir. İşbu maddenin ihlal edilmesi halinde Danışan’ın Danışman’dan her türlü zararını tazmin etme hakkı saklıdır.

7.2. Danışman sunduğu Danışmanlık Hizmeti kapsamında Danışan’a karşı tam sorumluluğu bulunduğunu, Danışmanlık Hizmeti sırasında oluşabilecek zararlardan Gurulize’ı sorumlu tutmayacağını veya bu zarar kapsamında bir bedel ödemek zorunda kalmış olması halinde işbu ödemiş olduğu bedelleri rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Danışman aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Danışan’a sosyal medya hesaplarından ulaşmak, mesaj atmak, herhangi bir suretle Site’nin izni olmaksızın haricen iletişime geçmek,

b) Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi talep etmek, paylaşmak ve benzer fiiller,

c) Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak.

7.4. Danışman, danışmanlık hizmetinin ifası boyunca sistemde mevcut olan kişisel bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu ve Danışman’a ait kişisel bilgilerin hatalı olduğunun tespit edilmesi durumunda olası tüm zararlardan Danışman’ın münferiden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

8. DANIŞANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Danışan, Danışman’ın sunacağı hizmet kapsamında Danışman’ın dikkate alması gereken her türlü bilgiyi eksiksiz olarak Danışman’la paylaşmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sorumluluk Danışan’a ait olup Danışman’ın herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

8.2. Danışan 9. Maddede yer alan Üyelik Şartlarını eksiksiz bir biçimde taşıdığını beyan ve taahhüt etmekte olup aksi durumun anlaşılması halinde kendisine hizmet verilmeyeceğini ve olası tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul etmektedir.

8.3. Danışmanlık Hizmeti’nden faydalanabilmek için öncelikle, Site’de duyurulan danışmanlık ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. Danışan Site’de yer alan ücretinnin Gurulize tarafından her zaman tek taraflı olarak güncellenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Danışan Danışman tarafından kendisine sunulan hizmetin ayıplı olduğunu tespit ettiği takdirde Danışman’a durumu en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Benzer şekilde Danışan, Danışman’ın uzmanlığından şüphe ettiği veya hizmetin ayıplı olduğu durumlarda Gurulize’a da gecikmeksizin bilgi vermekle yükümlüdür.

8.5. Danışan aşağıdaki fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

a) Danışman’a sosyal medya hesaplarından ulaşmak, mesaj atmak, herhangi bir suretle Site’nin izni olmaksızın haricen iletişime geçmek,

b) Maddi çıkar sağlamak amacıyla para istemek, banka hesap bilgisi paylaşmak ve benzer fiiller,

c) Başka site, marka, ürün, hizmet ve benzer içerik hakkında reklam ve tanıtım faaliyeti yapmak

8.6. Danışan 8.5. maddede yer alan yükümlülüklerin ihlali halinde oluşacak zarardan sorumlu olduğunu ve Gurulize’ı olası bir sorumluluktan kurtarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna ek olarak Gurulize’ın işbu sözleşmeye ve yasalara aykırı davranış sergileyen Danışan’ı sistemden çıkarma ve engelleme hakları saklıdır.

9. ÜYELİK ŞARTLARI

9.1. Aşağıda yer alan şartları sağlamayan kişiler Gurulize’a ait Site’ye üye olamaz ve Site üzerinden Danışan sıfatıyla hizmet alamaz:

a) 18 yaşını doldurmuş olmak,

b) Fiil ehliyetine sahip olmak,

c) Daha önce herhangi bir sebeple üyelikten uzaklaştırılmamak,

d) Yasal yükümlülükleri yerine getirmek,


9.2. Danışan, Üyelik kapsamında seçeceği kullanıcı adını genel ahlak kuralları ile başta telif, marka ve ticaret unvanı dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üçüncü kişi haklarını ihlal etmeyecek biçimde seçmekle yükümlüdür.

9.3. Danışan, Üyelik Şartları bakımından yanıltıcı bilgi verdiği takdirde, Danışman’ın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır.

9.4. Sitede verilen danışmanlık hizmeti faaliyeti kapsamında aracılık hizmeti sağlayan Gurulize’ın yukarıda yer alan üyelik şartlarına ek olarak yasal veya ticari menfaat ve tercihler kapsamında üye kabulünde takdir hakkı saklıdır.

9.5. Danışan Site’ye üye olurken paylaşması gereken ad, soyadı, e-posta, telefon ve talep edilecek diğer gerekli bilgilerin tam ve eksiksiz vermekle yükümlü olup bu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgileri güncel tutacağını taahhüt eder. Girilen bilgilerin eksikliği veya doğrulanamaması halinde Gurulize Danışan’a sunulacak hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir.

10. HİZMETİN ŞAHSİLİĞİ

10.1. Sunulan danışmanlık hizmeti Danışan’ın şahsına münhasır olup şahsilik arz etmektedir.

10.2. Site’de yer alan kullanım paketleri tek bir Danışan’ın kullanımını kapsamakta olup kullanım hakkı hiçbir surette üçüncü bir şahsa devredilemez.

10.3. Her bir Danışan azami tek bir hesap açabilecek olup mükerrer açılan hesaplar herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın Gurulize tarafından kapatılabilecektir.

11. FİKRİ HAKLAR

11.1. Hizmet içeriğinin tamamı, yazılımlar, konsept, tasarım, fotoğraflar ve diğer detaylara ilişkin olmak üzere her türlü telif, marka, patent ve diğer gayrı maddi haklar maddi ve manevi boyutlarıyla ve kullanım haklarını da kapsayacak şekilde yalnızca Gurulize OÜ’ye ait olup Taraflar bunlara ilişkin kopyalama, izinsiz kullanım, çoğaltma, pazarlama, dağıtma, iletme, mühendislik, tersine mühendislik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. SÖZLEŞMENİN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, hukuka aykırı ve icra edilemez olması durumunda, diğer hükümler etkilenmeyecektir. Böyle bir durumda Taraflar, işbirliği ile geçersiz, hukuka aykırı veya uygulanamaz hükmün yerine en uygun ve geçerli hükmün eklenmesine özen göstereceklerdir.

13. MÜCBİR SEBEP

13.1. Aşağıda belirtilen durumlarda ve mücbir sebep kapsamında, Gurulize tarafından sunulacak işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin karşılaşabileceği ayıp, temerrüt, askıya alma vb. sorunlardan Gurulize sorumlu değildir. Bu sebeplerin devamı müddetince taraflardan hiçbiri, diğer tarafın edimini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi daha sonra da herhangi bir hak iddia edemez.

a) Site’nin planlı desteği ve bakımı,

b) Cihazların bakım, yedekleme veya yeni yazılımlarla başlatılması/devreye alınması sırasında oluşabilecek sorunlar,

c) İnternet trafiği nedeniyle tamamen/ kısmen kaybolabilecek ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgiler,

d) Gurulize’ın kontrolü dışındaki erişim sorunları ve gecikmeler

e) Site’ye kamu otoritesi tarafından Gurulize’ın kontrolü dışında müdahale edilmesi,

f) Olağan operasyonda beklenmeyen ve önlem alınması veya planlanması imkansız olan diğer nedenler,

13.2. Mücbir sebep halleri, imza tarihinde mevcut olmayan ancak daha sonra meydana gelen, tahmin edilemeyen ve Tarafların kontrolü dışında gelişen olaylardır. Bu sözleşme kapsamındaki bağlantı kayıpları, gecikmeler vb. diğer çeşitli sorunlar için yasal olarak geçerli tüm mücbir sebep olayları mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Taraflar bu gibi durumlarda birbirlerine karşı sorumlu tutulamazlar. Tüm kanuni mücbir sebepler, bu sözleşme bağlamında sözleşmeye konu hat ya da serviste meydana gelen tüm sorunlar mücbir sebep olarak kabul edilmektedir. Taraflar birbirlerinin bu kesinti ve gecikmelerden dolayı sorumluluğuna gidemeyeceklerdir. Büyük mücbir sebep halleri, meydana gelmesi ve kaybolması yetkili merci tarafından onaylanmak kaydıyla şunlardır: savaş, abluka, sıkıyönetim, seferberlik, terör eylemleri, doğal afetler (sel, yıldırım çarpması, deprem vb.), yangın, hizmetlerin yerine getirilmesinin imkansız olduğunu kanıtlayan mevzuat değişiklikleri, grev, lokavt. Herhangi bir mücbir sebep olayı meydana gelmesi durumunda, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler, olay sona erene kadar askıya alınacaktır.

13.3. Bir mücbir sebebin varlığı halinde, diğer Taraf’a 15 (on beş) gün içerisinde yapılacak bildirim ile Sözleşme hükümleri askıya alma; mücbir sebep durumunun üç aydan fazla sürmesi halinde ise Taraflar Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir.

14. YETKİ SÖZLEŞMESİ VE HUKUK SEÇİMİ

14.1. Bu Sözleşme Estonya Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır.

14.2. Sözleşme'den doğan uyuşmazlıkların, uyuşmazlık konusunun tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde çözülememesi halinde, Sözleşme'den doğan veya Sözleşme'ye ilişkin uyuşmazlıklarda münhasıran Talinn mahkemeleri yetkilidir.

14.3. Gurulize’ın ticari defterleri, sicilleri ve diğer kayıtları, Sözleşme'den doğan her türlü ihtilafta münhasıran geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacaktır.